Ρασούλης Ιωάννης

Λογιστής - Φοροτεχνικός

Οικονομολόγος – Πτυχιούχος Παν/μίου Πειραιά

Λογιστής – Φοροτεχνικός Α Τάξης